Till minnet av Annika

06.09.2018

Vi bjöd in Annika till Luckan år 2008 eller var det 2009 för att diskutera hur man kan integreras på svenska i Helsingfors. Tanken att invandrare skulle integreras på svenska upplevde de flesta som en hårresande idé, men Annika höll god min. Då vi fortsatte kontakta Annika för att diskutera frågan om hur Helsingfors har tänkt gå vidare med att möjliggöra svenska som integrationsalternativ, insåg hon att det här gänget inte ger upp i första hand. Hon gav råd och krävde att ifall man börjar integrera på svenska får det inte bli en återvändsgränd för individen. Hon tyckte det var viktigt att det utvecklas en väg som leder till arbete, studier osv. Hennes råd var viktiga för oss eftersom Luckan var en ny aktör i integrationsfrågor tio år sedan. Vi behövde alla råd vi kunde få för att veta hur vi skulle gå vidare. Vid något skede frustade hon: "Den här målgruppen (invandrare som kan svenska i huvudstadsregionen) är som ett svart hål! Vi vet ingenting om dem!" Det var en av orsakerna till att rapporten Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen, skriven av Karin Creutz & Mika Helander, kom till i projektet Delaktig i Finland huvudstadsregionen. Vi vill tacka Annika för hennes råd och stöd genom åren. För hennes vidsynthet och för hennes engagemang att också ta sig tid att fundera på frågor gällande integration på svenska.Med varmt deltagande i sorgen


Jessica Lerche och Ann-Jolin Grüne