Iloinen ja energinen ohjaava opettaja

18.05.2018

90-luvun PSAKKilaiset muistavat Annikan: rohkea uudistaja, eteenpäinmenijä, iloinen ja energinen ohjaava opettaja maahanmuuttajakoulutuksen pioneerivaiheessa, se meistä, joka lähti tohtorikoulutettavaksi. Sen jälkeen polkumme ovat sivunneet aika ajoin; Annika loi käytännön toteutuksille teoreettista pohjaa, johon tukeutua. Kiitos, Annika!

Lämmöllä muistaen ja suruun osaa ottaen Amiedun aikalaiskollegat

Ystävällisin terveisin

Hilppa Visa
Anni Piikki