Annika näytti suuntaa

01.05.2018

Tieto Annikan poismenosta on vaikuttanut syvästi kaikkiin Annikaa tunteneisiin yliopistokollegoihin. Etnisten suhteiden sosiaalipsykologit (ESSO:laiset) haluavat muistaa Annikaa ja hänen tinkimättömyyttään ja omistautumistaan etnisten suhteiden tutkimukselle sekä sitoutumistaan hyviä ryhmienvälisiä suhteita edistävään käytännön työhön. Annika näytti suuntaa, osoitti tutkimusta vaativia tarpeita, kommentoi kriittisesti tutkimustamme ja teki sitä kautta tutkimuksemme sekä paremmiksi että tarpeellisiksi. Tässä mielessä koemme että Annika on aina ollut osa ESSO-tiimiämme.

Etnisten suhteiden sosiaalipsykologit (ESSO), Helsingin Yliopisto

The news that Annika had passed away has deeply affected all university colleagues who knew her. The ESSO group (Etnisten suhteiden sosiaalipsykologit, Social Psychologists studying Ethnic Relations) wants to remember Annika, her integrity and devotion to research on ethnic relations and her commitment to practical work, which promotes good intergroup relations. Annika showed the way, pointed at needs demanding more research, critically commented on our research and thus made our research both better and useful. In this sense, we feel that Annika has always been a member of our ESSO team.

Social Psychologists studying Ethnic Relations (ESSO), University of Helsinki